Polar

Datenschutz-Bestimmungen

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnie następujące Spółki:
  1. SIM GDYNIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Rewerenda 7, 80-209 Chwaszczyno (Współadministrator 1);
  2. SIM Gdynia Holding Sp. z o.o. Sp. k. ul. Rewerenda 7, 80-209 Chwaszczyno (Współadministrator 2);
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres e-mail: ew@simgdynia.eu, telefonicznie: 58 554 09 20, lub pisemnie na adres Współadministratorów.
 3. Celem przetwarzania jest:
  1. Zawarcie i wykonanie umowy/zamówienia.
  2. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych.
  3. Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
  4. Analiza sprzedaży/zakupów i statystyka.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. Art. 6 (1)(b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy/zamówienia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  2. Art. 6 (1)( c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych.
  3. Art. 6 (1)(f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
  4. Art. 6 (1)(f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora polegającego na analizie sprzedaży/zakupów oraz statystyce.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: poczta, spedycja, dostawcy usług IT, usług prawnych, dochodzenia należności, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki, organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 5 lat od zakończenia roku wykonania umowy/zamówienia lub do dnia upływu terminu przedawnienia.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy/zamówienia.

 

Wykorzystanie plików COOKIES

Ciasteczka (cookies) to informacje tekstowe zapisywane przez witrynę w przeglądarce. Dzięki nim strona może zapamiętywać Twoje preferencje i być lepiej dostosowana do Twoich potrzeb.
W szczególności na tej witrynie mogą być zapamiętywane takie informacje jak:

 • Czy odwiedzający jest zalogowany w witrynie
 • Preferencje dotyczące wyglądu witryny i jej działania
 • Dane potrzebne do statystyk odwiedzin, między innymi o czasie ostatniej wizyty, czy odwiedzający był już wcześniej na tej witrynie, urządzeniu z jakiego się łączy, lokalizacji na podstawie adresu IP, itp.
 • Dane gromadzone przez sieci społecznościowe, takie jak np.: Facebook

Możesz w każdej chwili wyłączyć akceptowanie ciastek w przeglądarce, w tym celu odwiedź jej opcje konfiguracyjne i wyłącz obsługę cookies. Miej jednak na uwadze, że po tej operacji witryna może nie działać prawidłowo.

logo-SIM

Kontakt

SIM Gdynia
ul. Rewerenda 7
80-209 Chwaszczyno, Gdynia
Polska

tel.: +48 58 554 09 20
fax: +48 58 554 09 21
e-mail: sim@simgdynia.eu

Urheberrechte © 2020 SIM Gdynia Alle Rechte vorbehalten