Polar

Dla środowiska

SIM Gdynia buduje rynkową pozycję i rozwija działalność nie zapominając o społecznej odpowiedzialności biznesu. Jej istotnym obszarem jest troska o środowisko naturalne. SIM Gdynia nie tylko identyfikuje i spełnia wymagania środowiskowe, określone przepisami prawa, ale wdrożył ponadto system zarządzania środowiskiem, zgodny z ISO 14001:2015. Dzięki temu ochrona środowiska stała się jednym z głównych elementów polityki firmy. W celu jej realizacji prowadzona jest analiza i pomiary wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko. Na jej podstawie podejmowane są działania, w tym również inwestycje, mające na celu minimalizowanie tego wpływu. Przedsiębiorstwo dba również o podnoszenie świadomości ekologicznej wśród pracowników, dostawców i klientów. Jako firma odpowiedzialna społecznie, SIM Gdynia deklaruje gotowość reagowania na wszelkie sygnały dotyczące funkcjonowania swojego systemu zarządzania środowiskowego.

logo-SIM

Kontakt

SIM Gdynia
ul. Rewerenda 7
80-209 Chwaszczyno k/Gdyni
Polska

tel.: +48 58 554 09 20
fax: +48 58 554 09 21
e-mail: sim@simgdynia.eu

Copyright © 2020 by SIM Gdynia Wszelkie prawa zastrzezone.