Polar

Job

If you are interested in working in our company, please send your curriculum vitae and contact us at the address:

praca@simgdynia.eu

Job offer

Work on the production, operator of CNC numerical control machine tools

Description

We offer the position of operator of numerically controlled machine tools /CNC/ metal industry

No experience required - we will teach the profession

Three-shift work

Special requirements: None

We offer:

 • stable employment on the basis of an employment contract directly by SIM Gdynia
 • bonus system (statutory and discretionary bonus)
 • the opportunity to acquire new skills and experience
 • free private medical care with the possibility to extend the package to family members
 • group insurance
 • fruit Thursdays
 • free and private parking for cars on the company premises

If you are interested in working in our company, please send your curriculum vitae and contact us at the address:

Specification

 • 3200-5000 PLN/month.

  Gross

 • Working time

  Full-time

 • Type of contract

  Employment contract

 • Chwaszczyno, Pomorskie

SIM GDYNIA

Our company SIM GDYNIA has been in operation since 40 years, we provide ongoing work, development and promotion opportunities within the company structures.

The company is located in Chwaszczyno at 7 Rewerenda Street, near the TV tower.

Download the Personal Questionnaire

Please attach the following CONSENT CLAUSES, RODO to your CV

Wyrażam zgodę SIM GDYNIA Sp z o.o. S.k z siedzibą w Chwaszczynie, ul. Rewerenda 7 oraz SIM Gdynia Holding Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Chwaszczynie, ul. Rewerenda 7 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji w celu przeprowadzenia rekrutacji. Poinformowano mnie o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy Pana/Panią, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnie następujące Spółki:
  1. SIM GDYNIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Rewerenda 7, 80-209 Chwaszczyno (Współadministrator 1);
  2. SIM Gdynia Holding Sp. z o.o. Sp. k. ul. Rewerenda 7, 80-209 Chwaszczyno (Współadministrator 2);
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres e-mail: ew@simgdynia.eu, telefonicznie: 58 554 09 20, lub pisemnie na adres Współadministratorów.
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie wyrażonej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a);
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, dostawcy usług teleinformatycznych, portale pracy;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia procesu rekrutacji lub przesłania CV, lub do momentu odwołania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.;
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie wysyłając e-mail na adres: ew@simgdynia.eu;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Dziękujemy wszystkim osobom zainteresowanym współpracą z SIM Gdynia. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

logo-SIM

Contact

SIM Gdynia
ul. Rewerenda 7
80-209 Chwaszczyno near/Gdyni
Polska

tel.: +48 58 554 09 20
fax: +48 58 554 09 21
e-mail: sim@simgdynia.eu

Copyright © 2020 by SIM Gdynia all right reserved.