Aktualności

Czyszczenie komponentów mechanicznych – Na czym polega czyszczenie ultradźwiękami w branży CNC?

Spis treści

Czym jest mycie ultradźwiękowe?

Mycie ultradźwiękowe to proces wykorzystujący fale akustyczne w zakresie ultradźwięków (20–40 kHz) do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni metali i innych materiałów przemysłowych. Technika ta jest szczególnie ceniona w branży obróbki CNC (Computer Numerical Control), gdzie dokładność i czystość komponentów mają bezpośredni wpływ na jakość i tolerancje wymiarowe wyprodukowanych części.

Jak przebiega proces mycia ultradźwiękowego?

Proces mycia rozpoczyna się od zanurzenia czyszczonych elementów w zbiorniku z roztworem czyszczącym. Generowane fale ultradźwiękowe indukują zjawisko kawitacji, czyli tworzenie i implodowanie mikroskopijnych bąbelków w roztworze. Implodujące bąbelki generują fale uderzeniowe o wysokiej energii, które skutecznie usuwają nagromadzone zanieczyszczenia takie jak oleje, pasty, woski, osady i inne niepożądane elementy, docierając nawet do mikroskopijnych szczelin i zagięć.

Jakie roztwory czyszczące stosuje się w myciu ultradźwiękowym?

Roztwory stosowane w tej technologii zazwyczaj składają się z wody demineralizowanej, detergentów, środków chelatujących (np. EDTA) oraz inhibitorów korozji, które zapobiegają powstawaniu rdzy i korozji na metalowych powierzchniach podczas czyszczenia. Skład chemiczny roztworów jest precyzyjnie dobierany w zależności od rodzaju i natury czyszczonych materiałów.

Zalety mycia ultradźwiękowego oraz jego efekty

Mycie ultradźwiękowe oferuje precyzyjne usuwanie zanieczyszczeń z komponentów ze złożoną geometrią. Metoda ta jest bezpieczna dla czyszczonych materiałów, minimalizując ryzyko uszkodzeń mechanicznych i chemicznych, co jest istotne przy obróbce kosztownych lub delikatnych komponentów. Dodatkowo mycie ultradźwiękowe przyczynia się do redukcji odpadów chemicznych i zużycia wody, wspierając zrównoważone praktyki produkcyjne poprzez możliwość recyklingu i wielokrotnego użycia roztworów czyszczących.

Case Study z SIM Gdynia: Jak ultradźwiękowe mycie komponentów mechanicznych wpłynęło na naszą produkcję

W SIM Gdynia zastosowanie technologii ultradźwiękowego czyszczenia komponentów CNC pozwoliło nam osiągnąć znaczącą poprawę w standardach czystości i efektywności produkcyjnej. Dzięki tej metodzie, znacząco zredukowaliśmy liczbę odrzutów produkcyjnych i zwiększyliśmy ogólną satysfakcję klientów.

Podsumowanie

Mycie ultradźwiękowe to metoda wpływająca na poprawę efektywności operacyjnej i ekologicznej. W SIM Gdynia, technologia ta znacząco przyczyniła się do podniesienia jakości procesów produkcyjnych oraz do ochrony środowiska poprzez minimalizację odpadów chemicznych.