Aktualności

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

Spis treści

Priorytet Szkoleń

W SIM Gdynia, bezpieczeństwo w miejscu pracy to nasz priorytet. Nie ograniczamy się tylko do zapobiegania wypadkom, ale także kładziemy duży nacisk na umiejętność reagowania w sytuacjach kryzysowych. Z tego powodu 15 czerwca 2023 roku zorganizowaliśmy dla naszych pracowników szczegółowe szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Pogłębienie Wiedzy i Ćwiczenia Praktyczne

Szkolenie to dało naszemu zespołowi możliwość nie tylko pogłębienia wiedzy teoretycznej, ale również uczestnictwa w praktycznych ćwiczeniach. Wśród nich znalazły się techniki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz korzystanie z defibrylatora AED, urządzenia kluczowego w sytuacjach zawału serca. Podkreślamy, że defibrylator jest stale dostępny na terenie naszej firmy.

Podnoszenie Umiejętności Pierwszej Pomocy

To szkolenie jest elementem naszej szerszej inicjatywy, której celem jest podnoszenie świadomości i umiejętności pracowników w zakresie pierwszej pomocy. Uważamy, że każdy pracownik powinien posiadać podstawowe umiejętności, które mogą być kluczowe w nagłych sytuacjach medycznych. Szkolenia te nie tylko zwiększają bezpieczeństwo, ale również budują poczucie wspólnoty i odpowiedzialności w naszym zespole.

Nasze Zaangażowanie

Nasze działania w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy są wyrazem naszego zaangażowania w tworzenie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. W SIM Gdynia nieustannie staramy się, aby nasi pracownicy byli przygotowani do działania w każdych okolicznościach.